అన్నా నిన్న అప్లోడ్ చేసిన వీడియో 154 video తీసేసారు ఏందన్న

అన్నా ninnaఅప్లోడ్ చేసిన వీడియో 154 video తీసేసారు ఏందన్న

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
05-05-2020 4:53 pm

Due to YouTube technical glitch we had to take it down. you may expect ep154 in couple of hours

GuestUser
GuestUser(@GuestUser)
05-05-2020 5:13 pm

Sir, morning appulu financial crises kosam video chusanandi.but,ippudu kanabaduta ledhu.plz give me video link.i love astrology.also,I want to learn.ee rojullo telisina information evariki chebhuthaledhu.but,miku telisina total subject maku shere chestunnaru.tq so much sir.🙏🙏🙏💐💐💐

GuestUser
GuestUser(@GuestUser)
05-05-2020 5:25 pm

Are you deleted may 4th video appulu ?

GuestUser
GuestUser(@GuestUser)
05-05-2020 5:26 pm

Video uploaded on 4th May could not be found now. Is it deleted? I saw on 4th May. The flow and explanation was very good

Related Discussions