అసలు 9th house లో గ్రహం 5 9 houses లో ఏ గ్రహాలు లేవకపోతే వాళ్ళకి remedies?

Super sir extordinary. For example chart lo asalu 9th house lo graham 5 9 houses lo e grahalu levkapothe vallaki ela cheppali
అసలు 9th house లో గ్రహం 5 9 houses లో ఏ గ్రహాలు లేవకపోతే వాళ్ళకి remedies?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 9:42 am

Verify 1, 5, 9 Lords

Related Discussions