అసలు love marriages కి జాతకాలు చూడడం necessary అంటారా?

Sir asalu love marriages ki Jathakalu chudadam necessary antara ???? Plz sir rpy ivvandi plz

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:10 pm

Any marriage is marriage. for the smooth relationship we do verify horoscopes. Mostly love happens because of ఋణానుబంధం in some cases attractions. using astrology we can understand the compatibility between two natives.

asalu love marriages ki Jathakalu chudadam necessary antara ?

It is subjected to one’s personal preference.

Related Discussions