ఉభయ కేంద్రాధిపతి దోషం అంటే ఏమిటి?

ఉభయ కేంద్రాధిపతి దోషం అంటే ఏమిటి?

Ubhaya kendradhi pati dosham ante emiti? Sir.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
14-12-2023 4:46 am

Related Discussions