ఏ గ్రహాలు వక్రీస్తే బాగుంటుంది, విపరీత రాజయోగం

ఏ గ్రహాలు వక్రీస్తే బాగుంటుంది, విపరీత రాజయోగం

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
veera
veera(@veera)
05-04-2024 10:38 am

Lagna papulu vakristhe suba falithalu istharu…

Related Discussions