ఒక person ఒకరిని love చేసి వేరొకరితో love లో పడతారు

oka person okarini lov chesi, malli verokaritho kuda love lo padatharu. edhi kuda jathaka prabavam ena

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:13 pm

We can indeed make predictions on this. In my upcoming videos, you’ll have the opportunity to explore an astrological perspective. Be sure to monitor the playlist section at this link:

https://www.youtube.com/channel/UCi9-YhR-OPTsl3Vxxp5K9Qg/playlists

Related Discussions