కన్య లో బుడ శుక్రుడు కలిసి ఉంటే నీచ బంగమేనా?

Sir kkanya lo ne bhuda sukrudu kalisi unte. Edi kuda nicha bangamena

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-06-2020 2:42 pm

Ee raasi lo planet neecham ponduthado aa house lord swasthanam lo ante kanya raasi ki budhudu swaraasi ithadu. 100 percent neechabangam authundhi

-Answered by RY

Related Discussions