కర్కాటక లగ్నం, లగ్నం లో రాహువు and 8th house లో moon ఉన్నాడు, is it danger?

sir, naadi karkataka lagnam, lagnam lo rahuvu and 8th house lo moon unnadu … … idi danger naa sir?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 5:54 pm

Not danger, Hard Working, Quick grasping, and knows gambling. fast adjustable to the environment.

Related Discussions