కుజ దోషం, కన్య లగ్నం నుండి చూస్తే 2nd లో కుజుడు ఉన్నాడు

కుజ దోషం, కన్య లగ్నం నుండి చూస్తే 2nd లో కుజుడు ఉన్నాడు Kanya langam nundi chusithe 2 nd house lo kujudu unnadu..e dhosham valla em problems vasathayai

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions