కొత్తగా జ్యోతిష్యం నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి సలహా ఏం చేస్తారు?

Sir … …kottaga jyotishyam nerchukovaali anukune naa laanti juniors ki , mi anubhavam mottam to meeru oka maaanchi snehitudu laa, oka maanchi sat Guruvu gaaru gaa … …oka valuable salaha em estaaru?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 6:23 pm

సలహాలు ఇవ్వలేనుగాని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే follow ep0, ep1 etc … … . videos. Learn Astrology in Telugu playlist

hope this knowledge base will be useful to everyone who wants to learn Astrology.

Related Discussions