గురు గ్రహం సింహ రాశి లో ఉంటే దానిని which స్తానం అంటారు?

Sir ur explanation is awesome I have a very basic doubt ippudu houses unnai kada for example last lagnam Meena lagnam akkada nundi guru graham Simha rashi lo unte danini which sthanam antaru 5th sthanam or 6th plz clarify.should we calculate with including of lagnam?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 10:34 am

6th calculation from lagna

Related Discussions