గురు ద్రుష్టి

Sir🙏🏻 గురు గ్రహం బలహీనం గ ఉంటే తక్కువ డిగ్రీ లొ లేదా శత్రువు స్థానం లొ ఉంటే గురు ద్రుష్టి కూడ
బలహీన పడినట్లే న please దయచేసి reply ఇవ్వండి

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions