జ్యోతిష్య దీపికా software BTR methods మీరు ఎప్పుడైనా try చేసారా? ✅

Jyothisha deepika software lo Birth time rectification 3 methods unnayi. meeru epudina try chesara sir, ruling planets BTR method kuda undi. oka sari chudandi manaki emina use avthademo

జ్యోతిష్య దీపికా సాఫ్ట్వేర్ లో బర్త్ టైం రేసీటిఫికేషన్ త్రీ మెథొద్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేసారా

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod1
Vinod1(@vinod)
28-02-2023 6:38 pm

నేను చాలా పద్ధతులు ప్రయత్నించాను గానీ RVA Telugu లో చెప్పిన పద్ధతులు నాకు మంచి తృప్తిని ఇచ్చాయి.

BTR methods.JPG
Related Discussions