దశాంశ లో నక్షత్రాన్ని చూసి predict చెయ్యొచ్చా ?

Dashamsha lo nakshatras nu use chesi predict cheyacha cheykudada sir ??

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-07-2020 7:39 am

No

Related Discussions