ధనుర్లగ్నం జన్మ కుండలి లో లగ్నం ఉన్న దాన్ని మేష రాశి అనాలా?

nadhi danurlagnam na janmakundali lo lagnam vunna dani mesha rasi anala leka e lagnaniki aina mesha rasi top lo right nundi first house ena please clarify my doubt

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 8:56 am

Chandrudu Unna Rasini = Rasi ani, Antaru.

This video will help you to understand.

Related Discussions