నాది ధనుస్సు లగ్నం లేదా మకర లగ్నము తెలియడం లేదు

నమస్కారం అండి,

నా లగ్నం మకర లగ్నము ధనుస్సు లగ్నమో తెలియటం లేదు సార్ ప్లీజ్ దయచేసి తెలియజేయగలరు, నేను పుట్టిన వివరాలు తెలియజేస్తున్నాను

11\.12.1981

Time:08:45 to 09:00am

Kakinada

సార్ ప్లీజ్ దయచేసి నాది ఏ లగ్నమో తెలియజేయండి

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions