ప్రశ్న తెలియదు

Hi sir gud evening. Vruschika lagnananiki ma Kanya lo 1:48 bhudha nakshatram lo satran makaram lo 7:44 vakrinchi dhanasulo Rahu 22:52 Guruvu,simham lo asthamgatham 2:23,sukra ,vakri asthamgatham 3:57,bhudu v asthamgatham 1:44 , Ravi simham lo 7:53 kethu midhunam 22:52 sir pls sir….

 

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-02-2023 4:57 pm

మీరు ఏం అడుగుతున్నారో ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అర్థమే కాలేదు ఈ వీడియో చూడండి

Related Discussions