బాధకాధిపతి బాధక స్థానం లో ఉంది వక్రిస్తే chance for positive results?

Sir baadhakaadipathi badhaka sthanam lo vundi vakristhe possitive results vunde chance vundha

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
jayasri2018
jayasri2018(@jayasri2018)
13-07-2020 2:05 pm

Ex: vrusabha lagnaniki 9th place makara raasi lo Shani vakrinchi 24 degrees lo place ayi vunte@Vinod sir

Related Discussions