బాలారిష్ట దోషం ఉందా ఈ combination కి?

Taurus lagnam moon and ketu in 9th house. ketu 3 degrees. Moon 19 degrees lo unayi sir. Mother ki effect untundha. Balarishta dosham undha ee combination vala. Please cheppandi .we are eagerly waiting for your reply sir. Saturn sun mercury in 8th house. Moon and ketu in 9th house. 2019 January lo ma babu puttadu

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions