మకర లగ్నంలో పుట్టిన సమయం ప్రకారం ఆ లగ్నము

makara lagnamulo putina time prakaramu aha lagnamu graha bhandamu anta ameeti ontari thanani akuva vundadaniki karanamu ameeti anii vishayalalo ontariga poradatamu bandhalu nilupovadaniki challa vayamu karchulu 12 bavamu lo ela life long vuntundha pariharalu lava chapandi

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 6:54 pm

Don ’ ‘ t predict based on Lagna characteristics don ’ ‘ t get disappointed. Time plays a significant role more than planets or combinations. First, learn properly.

Related Discussions