మకర లగ్నం తీసుకుంటే పంచమ బావదిపతి శుక్రుడు

hello vinod gaaru one basic doubt makara lagnam theesukunte panchama bhavadhi pathi sukrudu ,panchama bhavam midhunam lo padindhi ,ippudu sukrudu ni theesukovalaa,budhudi ni theesukovalaa .ila bhavaalu padithe ela consider cheyyaali ani doubt sir, pillala epudu kaluguthaaru ane purpose kosam chusthe panchamadhipathi gaa evarini theesukoni aspects chudaali.please clarifie sir

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions