మకర లగ్నానికి ఉఛ్చ స్థానం ఏది? అలాగే నీచ్ఛ స్థానం ఏది?

సార్ మకర లగ్నానికి ఉఛ్చ స్థానం ఏది ? అలాగే నీచ్ఛ స్థానం ఏది?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
12-05-2020 11:01 am

Grahalaki Uccha , Nechalu Untai. Kujudu Makram lo Uccha Pondunu.

learn more from this video

Related Discussions