“మా” అంటే ఏ గ్రహం?

Net lo rasi chakra try chestea 1st house Kanya lagnam and ‘maa’ ani vundhi antea yenti. Meru yeppudu 7 grahalu ani cheputunnaru kada. Mari maa antea yenti andi

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
19-05-2020 11:32 am

I hope you are referring to Mandhi Graham. In Vedic Astrology, there are a few Upa Grahas that some consider, and Mandhi is one of them. It is a son of Saturn.

Related Discussions