మీనా లగ్నానికి రాహువు 12 లో శతభిషా నక్షత్రం లో positional status లో ఉంటే ఎలాంటి ఫలితాలు ఇస్తాడు?

Sir meena lagnaniki rahuvu 12th lo sathabhisa nakshatram lo positional status lo unte yelanti negative result esthadu sir

మీనా లగ్నానికి రాహువు ౧౨త్ లో శతభిషా నక్షత్రం లో పొసిషనల్ స్టేటస్ లో ఉంటే ఎలాంటి నెగటివ్ రెసుల్త్ ఇస్తాడు?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions