మేషలగ్నానికి 9th రాహువు ఉండి 5th లో గురువు ఉంది 9th ని చూస్తుంటే result?

meshalagnaniki 9th rahuvu undi 5th lo guruvu undi 9th ni chusthuntey result?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 10:01 am

Adi kontha varaku guru dosham avuthundi. Rahu & Guru kanuka oka nakshatram lo unte ekkuva. Incase rahu dasha veste, Jatakam lo chandrudu or lagnadipathi kujudu balanga leka poyina ibbandiga untundi.

Related Discussions