రవి దశ ఎలాంటి results వస్తాయి చెప్పగలరు

hi sir meshalagnanaiki ravi 11th place lo undi kuja nakshtram lo undi ,kujudu ravi naksthram lo undi ,5th lo unna purnachandrudu nd gurudu kalasi 7th drusti tho 11 th place ni chusthey ravi dasha lo untadhi sir ,okka 1 week lo ravi dasha start avthundhi antey ala untadhi sir a ravidasha ,alanti reslut vastahyi cheyppagalaru sir

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 8:58 am

As per the inputs which you have provided it is good. Please ask astrology learning doubts only

Related Discussions