రాశి ని ఎలా కనుక్కోవడం?

rashi ni ela kanukkovadam రాశి ని ఎలా కనుక్కోవడం?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 6:27 pm

జాతక చక్రం లో చంద్రుడు ఏ రాశి లో ఉంటే అదే రాశి

Jataka Chakram lo chandrudu ye rasi lo unte Ade rasi

Related Discussions