లగ్నం అంటే ఏంటి?

lagnam ante enti..? lagnam ni 7th house laga chusthara ledha tula rashi laga chusthara and okavela 7th house ante south horoscope chat lo tula rashi la chusthunnanu north chat lo ayithey 7th place lagnam antaraaaa … … ?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
21-07-2020 7:26 am

lagnam ante enti..?

Related Discussions