లగ్న 11.34° మేషం లో కుజుడు 11.24° మేష కి వెళ్తే దానిని 1st house తీసుకోవచ్చా?

Sir miru chepinattu oka nakshatra padam vyavadi lo una planet ni manam danki degara ga una house lo consider cheyalanaru for example lagnam 11.22degreelki mesham lo padindi kujudu 11.34 degreeski mesham lo ki velthe danini nenu first house Loki tiskovacha sir ??? Kp prakaram … …… … ..

22 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
23-06-2020 11:59 pm

Do not start new discussions. if you type any mistakes that’s not an issue

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
26-06-2020 6:42 am

Sir please replyy

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
28-06-2020 1:06 pm

In a birthchart if ascendant is at 11.34 degrees and mars at 11.24 degrees Ashwini nakshatra should we take Mars in 12 house or 1 st house and which results will Mars give sir ??

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
28-06-2020 2:10 pm

We usually receive 3500 to 4000 questions/comments monthly, some times it will take 4 – 8 weeks to reply. Do not create duplicate discussions

your patience is greatly appreciated

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
30-06-2020 5:04 pm

One week aipoindi sir andarki chestnaru naku tappa pls answer

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-06-2020 5:21 pm

> some times it will take 4 – 8 weeks to reply

> your patience is greatly appreciated

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
05-07-2020 3:06 pm

You have mistaken. We are saving old questions which are answered 2 years ago.

for example if you go to

ep8 you will find original thread
comment image

All the answered questions was not answered few days ago , they were actually answered 2 years ago.

What is kuja & surya is not a kuja aadithya yogm it is a hasthangaya?

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
05-07-2020 12:27 pm

Sir na tarvtha adgunavalandarki answer chestunaru except me pls Answsr the question sir

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
05-07-2020 8:12 pm

Sir!! Nenu adgindi idi kadu lagnam Ashwini 4v padam padindi kujudu lagnam lo Ashwini 4 v padam lone unadu Kani difference Chala minute ga undi lagnm 11.34 aithe mars 11.22 apdu mars ni 12 th cusp lo tiskovala or 1 st cusp lo tiskovala Ani sir

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
05-07-2020 8:49 pm

And ea cusp effect ekuva istadu

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
09-07-2020 2:07 am

Sir nasthalu ana video chustunapdu oka doubt vachindi Chandra kethuvula kalayaka 10v bavam lo unte doctor avdanki chances untay kada sir nenu chusina oka jathakam lo Chala close conjunction undi danlo and atanu doctor chadvtunadu a rendu uttarashada nakshatram lo unta suryudu 12 lo unadu ,mesha lagnam Ashwini nakshatram 4v padam ki kethuvu yoga karakudu kada Mari 10 lo undi moon afflicted aindi dini valla emana samasyalu ravacha sir ?? Kujudu lagnam lo unadu Ashwini 4 v padanki 11.22 degrees ki please clarify this doubt sir ??

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
09-07-2020 6:41 pm

Nenu adgina qstn vere elago idi answer cheytledu sir minm.vere qstns ana adganivandi oka sari qstn sariga chadvandi sir

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
09-07-2020 6:51 pm

Andaru qstns answer avtnay sir na qstn matram sariga kanisam chudatledu kuda miru and kindaki petestnaru na tarvtha adgunavalandarki answer chesaru 3weeks Ani reply isTnaru qdtn vere adgina kuda okasari chudandi

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
13-07-2020 6:22 am

Kujudu mesham lo unta rahuvu ni 4 v drusthi tho chuste problem avtundha sir ??

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
14-07-2020 4:35 am

Narayani bhava chart use cheyala or kp chart use cheyala sir??edi accurate ??

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
14-07-2020 6:34 am

Question chadvadu ankunta miru???

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
14-07-2020 1:06 pm

Venus 26.43 degrees poorvabhadra 3 lo ki kumbham lo undi ani rva software cheptundi Kani vere softwares poorva bhadra 2 cheptnay emani tiskovali sir??? 3 padam lo padthe navamsha maripotundi navamsha Ela chudali chepandi e position lo

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
27-07-2020 7:57 am

Sir inheritance d4 nunchi chudacha ?????

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
27-07-2020 3:45 pm

Paternal property inheritance ni Ela chudali sir ?? Kp lo

Sudheesh2
Sudheesh2(@Sudheesh2)
01-09-2020 8:26 am

Kuja rahulu sambandam – Mesha lagnam lo una Kujudu 4 v drusthi tho karkatakam lo una rahu ni chustey emana problem avtunda sir??

Related Discussions