వధువు జాతకంలో 8వ స్థానంలో కుజుడు.,కన్యా లగ్నం, మూల 1 ధను రాశి

sir kuja cosa vivarana chala bagunnadi pl.give me clarification. mars in 8th in bride jatakam .kanya lagnam . mula 1 dhanu raasi Jupiter is there sani ketu is 7th house vivaham gurinchi

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 8:57 am

Kanya Lagnaniki 8th lo Kujudu Mesham – Swakshetram lo untadu. Adi problem kadu. Shani kethu in 7th kada. 2019 October after try it. Jaruguthundi. Little late

in this case I ’ ‘ ve tried to answer only with data provided. other planetary positions need to be considered for final judgement .

Related Discussions