విపరీత రాజయోగం ఎలాంటి ఫలితాలను ఇచ్చింది?

Respected Sir.
Iam a beginner in astrology, Can you please kindly clear these doubts 🙏🙏
1.Can you please share your personal experiences on “ ” vipareet Raj yoga ” ” ? Meeru chusina charts lo Vipareet Raj yoga elanti results ni ichindi ? And enni years struggle tharvatha result ochindi ?
6,8,12 lo Ee particular planatery combinations exchange ki ee type of results expect cheyochu ane predictions emaina untaya?

  • 2. Meru oka video lo vak sidhi ki 1,2,3,12 check cheyyali annaru, aa houses ki links unte saripothundha ? Konchem clear ga elaborate chestara.
  • 3. Purva punyam ela chudali ?
  • 4. And pending karmas ela chudali..
  • 5. Oka chart lo almost 7planets ketu nakshtram ki linked. Ila ketu dominated charts ela predict cheyyali.
  • 6. Research degree ni higher learning la 9th house ni chudala or deeper skills la 8th house ni chusi predict cheyala ?..
  • 7. Yogas D9 lo applicable avthaya ?
    Please enlighten me 🙏🙏

 

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
10-12-2021 11:04 am

1.Can you please share your personal experiences on ” vipareet Raj yoga ” ? Meeru chusina charts lo Vipareet Raj yoga elanti results ni ichindi ? And enni years struggle tharvatha result ochindi ?
6,8,12 lo Ee particular planatery combinations exchange ki ee type of results expect cheyochu ane predictions emaina untaya?

విపరీత రాజయోగం గురించి experiences ఉన్నాయి కానీ నీ ఇంత సమయంలో అది ఫలితం ఇస్తుంది అని specific గా చెప్పడం కుదరదు. అది ఈ దశలో ఏ విధంగా ఫలితం ఇస్తుందో చూడవలసి ఉంటుంది అయితే అన్ని విపరీత యోగములు శుభఫలితాన్ని ఇస్తాయని కచ్చితంగా గా చెప్పలేము దశను బట్టి చెప్పాలి.

Meru oka video lo vak sidhi ki 1,2,3,12 check cheyyali annaru, aa houses ki links unte saripothundha ? Konchem clear ga elaborate chestara.
Purva punyam ela chudali ?
And pending karmas ela chudali..
Oka chart lo almost 7planets ketu nakshtram ki linked. Ila ketu dominated charts ela predict cheyyali.
Research degree ni higher learning la 9th house ni chudala or deeper skills la 8th house ni chusi predict cheyala ?..
Yogas D9 lo applicable avthaya ?

మీరు అడిగినా నా అన్ని ప్రశ్నలకు ముందుగా దశ కాలాన్ని ఎలా ఫలిత నిర్ణయం చెయ్యాలి అనేది case studies ద్వారా నేర్చుకోండి కొంత అవగాహన వస్తుంది.

మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం చాలా పెద్దగా చెప్పవలసి ఉంటుంది అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఒక వీడియో ద్వారా తెలియజేస్తాను.

Related Discussions