విపరీత రాజయోగం గా తీసుకోవచ్చా?

Mesha lagnam lo 8th lord kuja in 8th house aithe dhenni vipereeta rajyogam ga consider cheyocha??kuja in shani nakshatra shani in 1st bhavam placidius dhantlo

Vrushabha rashi lo shani and guruvulu undi kujuduni aspect chesthunnapudu Elanti complicated situation ni Ela predict cheyali Ela lagnadhipathi Elanti postion lo unnapudu kuja dasha yogisthundha ??

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions