వృఛ్చిక రాసి 9 లో గురు రాహు లు ఉన్నారు ఎలా ఉంటుంది?

sir ma babudi vruchchika rasi 9th place lo guru rahulu unnaru yelavontudi remedies teliyajeyandi .

వృఛ్చిక రాసి 9 లో గురు రాహు లు ఉన్నారు ఎలా ఉంటుంది?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
25-08-2023 2:28 pm

We do not suggest remedies

Could you please recommend astrology remedies to me? ✅

Related Discussions