వృషభ లగ్నానికి 9th place లో శని మకర రాశి లో వక్రించారు యోగిస్తారా?

Vrusabha lagnaniki 9th place lo Shani makara raasi lo vakrinchaaru yogisthaara yogincharaa

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
28-06-2020 2:50 am

We are waiting for your reply at

12th లో కుజుడు ఉంటే డబ్బు బాగా ఖర్చు చేస్తారా?

Related Discussions