శనికి square aspect వచ్చింది ఎలా ఉంటుంది?

Sir mesha lagnam ki shani 11th house lo vunnadu, progression assendent square natal Saturn vachhindi, progression chart lo please cheppandi sir ela vuntundi

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
05-03-2022 11:05 am

answered

Related Discussions