సప్తమం లో ఉన్న బుధుడు శుభుడ లేదా అశుభుడా?

Meena lagnanaiki saptmam loo bududu uccha patti surunii nakshatram loo unnaru ah nakshatra adi pathi ayana surudu swakshetram lo kethu nakshatram loo unnadu ah kethuvu dashamam lo positional status lo unnadu ippudu saptam loo unna budhudu subhuda ledha ashubuduoo cheppandi guruvu garu

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions