సింహా లగ్నానికి saturn పాపి కూడా 7th lord వక్రిస్తే మంచిది కాదా?

Sir simha lagnaniki Saturn papi kda 7th lord vakriste manchidi kda vivaha samasyalu vastayani antunnaru enduku? Papi vakriste manchidi kda

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 9:23 am

Bhavam vishyam lo problem istadu

Related Discussions