ఏ గ్రాహం ఐన వక్రించి ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయ్ ?

ఏ గ్రాహం ఐన వక్రించి ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయ్ ? నాకు సింహ రాశిలో బాగ్యా స్థానంలో వక్రించి వున్నారు
e graham aina vakrinchi vunte elanti problems vastay naku simha rasilo bagya stanamlo vakrinchi vunnaru

N_wb_gMabbM https://www.youtube.com/watch?v=N_wb_gMabbM https://www.youtube.com/watch?v=N_wb_gMabbM

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:44 pm

Avi puttayaka 25 days direct ayyaya levo chudali. Adi yoga karaka graha ayithe ah bavaniki sambandichina positive results ivvakunda unachu or delay cheyachu.

Translated by Google

అవి పుట్టాయాక 25 రోజులలో డైరెక్ట్ అయ్యాయా లేవో చూడాలి. అది యోగ కారక గ్రహ అయితే ఆ భావానికి సంబందించిన పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వకుండా ఉండచ్చు లేదా డిలే చేయచ్చు

Vinod
Vinod
16-05-2020 1:44 pm

Avi puttayaka 25 days direct ayyaya levo chudali. Adi yoga karaka graha ayithe ah bavaniki sambandichina positive results ivvakunda unachu or delay cheyachu.

Translated by Google

అవి పుట్టాయాక 25 రోజులలో డైరెక్ట్ అయ్యాయా లేవో చూడాలి. అది యోగ కారక గ్రహ అయితే ఆ భావానికి సంబందించిన పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వకుండా ఉండచ్చు లేదా డిలే చేయచ్చు

Related Discussions