కుంభ రాశిలో రవి బదులు కలిస్తే బుధాదిత్య యోగం ? ✅

kumba rasilo Ravi budulu kaliste buthadithya yogamena danurlagnaniki

కుంభ రాశిలో రవి బదులు కలిస్తే బుధాదిత్య యోగం ?

hf-UTkfc5mw https://www.youtube.com/watch?v=hf-UTkfc5mw https://www.youtube.com/watch?v=hf-UTkfc5mw

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 9:01 am

No

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
19-07-2022 11:37 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions