నీచలొ వున్న గృహము వర్ గోతము చెందుతె మంచిది కాదా? ✅

నీచలొ వున్న గృహము వర్ గోతము చెందుతె మంచిది కాదా

h26tplE-fCI https://www.youtube.com/watch?v=h26tplE-fCI https://www.youtube.com/watch?v=h26tplE-fCI

Subscribe
Notify of
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
24-06-2020 2:52 pm

Same results isthadu. Neecha lo unna grahan D9 lo uccha lo unte koncham results better gaa untayi.birth chart lo and navamsa li uccha lo unte super results isthadu, alage birth chart lo D9 lo neecha lo unte results goppaga undau

-Answered by RY

TeamRVA
TeamRVA
24-06-2020 2:52 pm

Same results isthadu. Neecha lo unna grahan D9 lo uccha lo unte koncham results better gaa untayi.birth chart lo and navamsa li uccha lo unte super results isthadu, alage birth chart lo D9 lo neecha lo unte results goppaga undau

-Answered by RY

TeamRVA
TeamRVA
19-07-2022 11:37 am

2,7 , 2,7,15

TeamRVA
TeamRVA
19-07-2022 11:37 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions