ఒక గ్రాహం ఎదో ఒక houseలో ఉంటది అప్పుడు ఆ గ్రాహం ఏ నక్షత్రం లో ఉందొ ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Oka Graham Edo oka house lo untadi appudu aa Graham a nakshatram lo undo Ela telusukovali?

1)Dhanur lagnaniki Kujudu vakrinchi unte em autundi?
2)Dhanur lagnaniki shukrudu vyayam lo unte em autundi?
3)Dhanur lagnaniki rahu dasamam lo unte em autundi?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
13-11-2023 11:01 am

It depends on planet’s Degrees (HH:MM:SS)

Related Discussions