కర్కాటక లగ్నం, progressions లో

కర్కాటక లగ్నం, progressions లో, దశమ భావ మాధ్యమానికి చంద్రుడు స్క్వేర్ అయ్యి, same time లో లగ్న భావానికి చంద్రుడు opposition లోకి వస్తే దాని ఎలా read చెయ్యాలి

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
31-08-2023 2:59 pm

దశమ భావ మాధ్యమానికి చంద్రుడు స్క్వేర్ అయ్యి

@ഡോ. എൻ.മുരാരി ശംഭുRamPrasadP Progressive moon or natal moon?

Related Discussions