జ్యోతిష్యంలో ప్రతి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి

Q1) Chedu prayogam chestunnaru yela telusukovalo video cheyandi

Q2) V-a-s-i–kar–nam prayogam yela telusukovalo video theyandi

Last and final andi takku cost tho permanent solutions pettandi

Temporary solutions vaddhu vinod garu!!

Example : Naga dosham undi

Konta mandi astrologers srikalahasti ke velle pooja cheyenchukonantaemru kane ade tempory solution matrame

Konta kalem relif istade malle pamulu kanavadatai kalokoke

So we want permanent solution for every problem in astrology!! 🙏🙏🙏

Some astrologers give temporary solutions so client will come and meet again pure business 😡😡😡
Looting money in the name of homas and yagyas!!

Kala sarpa dosham lekunda ye manishi puttadu kani adedo dosham ane batapette dabbulo dochestunnaru!!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-09-2023 2:13 am

మేము మీ ప్రశ్న అంతా చదివాము, మేము మీకు ఏ విధంగా సహాయం చేయలేము. మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేయండి మమ్మల్ని దీని గురించి అడక్కండి.
కుదిరినప్పుడు దీని గురించి మేము వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం.

Related Discussions