వృషభ లగ్నానికి 4th place లో చంద్రుడు గురువు తో కలిసి ఉంటె గురు మహర్దశ యోగిస్తుందా?

Vrusabha lagnaniki 4th place lo chandhrudu guruvu tho kalisi unte guru mahadasha yogisthundha

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions