వక్రించిన శుక్రుడు సప్తమంలో అస్తంగతం అయితే ఫలితం ఎలా ఉంటుంది?

Namasthe

Vakrinchina sukrudu sapthama sthanam ante Singam lo asthangatvam padithe vache results emiti, koncham vivarinchagalalru

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
01-03-2022 1:42 pm

2,26 , 2,7,26

Vinod
Vinod
01-03-2022 1:43 pm

“Retrograded combustion”,”u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3fu0c02u0c1au0c3fu0c28 u0c36u0c41u0c15u0c4du0c30u0c41u0c21u0c41 u0c38u0c2au0c4du0c24u0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c05u0c38u0c4du0c24u0c02u0c17u0c24u0c02 u0c05u0c2fu0c3fu0c24u0c47 u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c02 u0c0eu0c32u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
07-03-2022 6:57 am

“1008” “Prasannasarma” id=”3437″ number=”1 @”Prasannasarma”#p3437 answered

E29Is34SXTs

https://www.youtube.com/watch?v=E29Is34SXTs

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:43 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions