మిధున లగ్నానికి చతుర్దంలో కుజుడు స్వనక్షత్రంలో ఉన్నాడు

Miduna lagnam 4in kuja own Nakstram lo vunnadi this is bad or good Dayachesi cheppagalaru.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 5:38 am

“1084” “Lakshmi” id=”3654″ number=”1 @”lakshmi”#p3654 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

cQq-8wbJHww

https://www.youtube.com/watch?v=cQq-8wbJHww

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-06-2022 6:45 am

2,7,27 , 2,7,15,27

Related Discussions