విదేశీయానం గురించి ఎలా చెప్పాలి?

Guruvu garu Namaskaram

Swamy vidheshi yanam ani cheppeppudu

Shani 12 bhavaani istunnada

3,6,12 operate autunda ani ela telusukovali

Dasha lo Shani chusi cheppala

Kochem clarify cheyara… 🙏🙏🙏

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 6:20 am

“1152” “manaSris” id=”3973″ number=”1 @”manaSris”#p3973 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను మరియు కింద కొన్ని Case Studies కూడా ఉంచాను గమనించండి.

73KEHec5KZY

https://www.youtube.com/watch?v=73KEHec5KZY

QtLuRblM6XY” list=”PLvmzzcGHiU3Q5q2LwcBKDrmx_wYdgNo93

https://www.youtube.com/watch?v=QtLuRblM6XY&list=PLvmzzcGHiU3Q5q2LwcBKDrmx_wYdgNo93

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-06-2022 6:45 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions