సింహ లగ్నానికి రవి శని కుజ అష్టమం లో అస్తంగత్వం అవుతారా?

namaste sir🙏, for shima lagnam 8 th house 10°50″ start avthundi dani venuka sun 6°23″ saturn 4°05″ mars 3°01″ ki unaru.saturn and sun in same padha .saturn in uttra badhra 1 st padha akkada saturn close degree lo.undadam vala combust avudha ledha own star lo unadam vala effect avadha? okavela combust ithey. marriage lo prblms ani predict cheyavacha and mars being 4 th and 9 th lord combust iyadu kabati ha mars belonging house kuda damage iey chance undha?? tqq for rply …

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 10:17 am

2,26,37,43 , 2,7,28

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
02-03-2022 10:18 am

“combustion”,”u0c38u0c3fu0c02u0c39 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c30u0c35u0c3f u0c36u0c28u0c3f u0c15u0c41u0c1c u0c05u0c37u0c4du0c1fu0c2eu0c02 u0c32u0c4b u0c05u0c38u0c4du0c24u0c02u0c17u0c24u0c4du0c35u0c02 u0c05u0c35u0c41u0c24u0c3eu0c30u0c3e?”

Vinod
Vinod
02-03-2022 10:18 am

“1162” “Rupesh1″ id=”4001” number=”1 @”Rupesh1″#p4001 ఇక్కడ అస్తంగత్వం అవ్వలేదు.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-03-2022 7:01 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions