మృత, యవ్వన అవస్థ లొ ఫలితాలు

సర్ చానెల్ లొ గ్రహాలు వాటి అవస్థలు మీద వీడియో లేదు.

గ్రహలు మృత అవస్థ లొ ఉంటె ఫలితాలు ఇవ్వవు .యవ్వన అవస్థ లొ ఉంటె ఇస్తాయి అని విన్నాను. నిజమేనా గరువు గారు

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
13-09-2021 6:10 am

2,26,32 , 2,7,26

Vinod
Vinod
10-12-2021 11:49 am

“1499” “Gbhai” id=”38049″ number=”1 @”Gbhai”#p38049 అవస్థల గురించి video లో కూడా చెప్పాను ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ చెప్పాను అనేది నాకు దొరకలేదు. కానీ గ్రహాల అవస్థల బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి, మృతావస్థలో ఉన్న గ్రహాలు ఫలితాలు సహజంగా ఇవ్వవు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అవి వర్గోత్తమం, వాటి నక్షత్రాలు, సిగ్నిఫికెన్స్ అనుకూలతను బట్టి అద్భుతమైన ఫలితాలు కూడా ఇస్తాయి

Vinod
Vinod
10-12-2021 11:50 am

“u0c05u0c35u0c38u0c4du0c25″,”u0c2eu0c43u0c24, u0c2fu0c35u0c4du0c35u0c28 u0c05u0c35u0c38u0c4du0c25 u0c32u0c4a u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c3eu0c32u0c41”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-07-2022 11:37 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions