పితృ దోషం పరిహారాలు చెప్పండి

Sir, Pitru dosham mana horoscope lo unte adhi mana pillalaki vastundi ani antunnaru . Ala avvakudadu ante em cheyali sir?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-09-2021 6:09 am

అందులోని వాత్సవాల గురించి కొంచెం సేపు పక్కన పెడితే మీరు పరిహారాలు అడుగుతున్నారు అంతేనా?

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-09-2021 7:22 am

If i had an opportunity to fix things i would have become God. Astrology is a tool to read, we cant change or modify anything Never fully rely on astrology for any answer. This is a spiritual knowledge that can only be realized subconsciously. I never prophesise, but honestly admit that astrology can never predict but only can provide tendencies about life. It is just a Road Sign that warns about the forthcoming dangers, and it lies up to the concerned person to notice it and have a smooth ride, or totally ignore it to go with the flow. Now don’t post your birth details and ask me for remedies.

We do not recommend any remedies like : pooja, parihar, mantra, yantra, stones, etc…

Related Discussions